There was an error in this gadget

22 November 2009

感激名单

在还没有开始我这一星期非常令人难忘的生日回忆之前,先要感激以下的朋友送给我的生日祝福,谢谢你们!!!!!

夏日小食朋友:Swee Qi,Chin Ying,Rainie Gan,Jasmine Lim,Wai Kit,Cecilia Tan,Victoria Lee.

韩江小学朋友:Chuin Yew,Wei Zhet,Jane,Helen,Pei Wen,Swim,Cindy Tan,Mario,Chia Luen,Yin Liang,Aaron Leow,John Tan,Jimmy Liau,Julie Khaw,Yeoh Zho Yin,Kean Seng,Yang Way,Rainnie Zynn Hng,Adrian Oon, Chin Siang n ALSO Wei Zhet GF-Ling Sie.

钟灵中学朋友:Khim Seong,Alex Ong,Choon Yeong,Chong Wee,Chuan Liew,Kai Hong,Yi Lin,Chia Pin,Khye Tee,Steve Lim,Chong Ee,Wei Lun,Chee Keong Ng,Li Hsien,Suzuki Kenta,Soon Sheng,Say Chye,Raymond Lo Eng Ping,Poh Soon,Kevin,Ryan C.Y. Cheah.

PTPL朋友:Panda Fion Tan,Rabbit Sylvia Lai,Baby Face Pui Pui,Turtle Shin Yee,Qin Chuan,JK Fong,Paul,Phillip,Joey Ooi,Jassy See Toh,Sylvia Kuan,Coo Ber,Rene Yin,I-Ling,Li Ting,Samantha Lim,Xiao Wei,Elyn Cheang,Jonathan Oon,Siang Hwa,Sien Ling,Marcus Chou,Amely Tan,Mun Mun,Lee Leng,SK Tan,Maggie Soo,Jess Lim.

其他朋友:Mother,Father,Tan Mei Wei,Ms. Yap,Leon,Mr. Beh,Sharon Khor,Khor Shi Quan,Kumarasyrr,Rainbow,,Chunchong Lau,Munchy,Marc Ooi.

是不是多到令人恐怖?!90个人为我生日祝福呃!!!!!我时常都说自己人缘不好,社交能力不行,女人缘差到极点,可是事实却是相反的,有41位女生在里面呃,我真的是欠揍了!今年很不一样,就像我之前说的,今年自己没去特别想要去庆祝,可是生日Party却去了三个,过后可能还有。最最最令人意外的生日当天是我平生第一次是女生为我庆祝,超难忘的!真的衷心感谢你们大家,让我感觉自己是还存在你们心中,我会好好记住这一刻,感恩。

2 comments: